Disclaimer

De technische adviezen, richtlijnen en recepturen die op deze website zijn gepubliceerd, worden naar beste weten verstrekt. Gerechtelijke aansprakelijkheid kan niet worden aanvaard. Voor alle transacties gelden onze bij de Kamer van Koophandel te Roermond gedeponeerde algemene voorwaarden die digitaal kunnen worden ingezien, of waarvan op aanvraag kosteloos een uittreksel kan worden verstrekt. Neem voor meer informatie contact met ons op.